MAINTENANCE SERVICE


บริการบำรุงรักษาระบบไอทีและบริการวางระบบไอที อมตะนคร ชลบุรี ปิ่นทอง ศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง

ประหยัดกว่า “การจ้างพนักงานประจำ” 3-4 เท่า

เข้าดูแลระบบ ตามตารางงานเดือนละ 4 ครั้ง / ฉุกเฉินเดือนละ 2 ครั้ง / remote & call ไม่จำกัด

คุ้มค่ากว่า “การจ้าง freelance” ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ด้วยการทำงานเป็นทีมของทีมงานมืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย และทีมบริหาร-ทีมที่ปรึกษา

ที่มีประสบการณ์ในวงการไอทีมากว่า 10 ปี สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบไอทีได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

บริการของเราเหมาะสำหรับ

–    บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีฝ่ายไอที แต่กำลังคนไม่เพียงพอและไม่มีนโยบายรับพนักงานประจำเพิ่ม

–    บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่มีฝ่ายไอที แต่ยังคงต้องการการพัฒนาระบบไอทีอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการทำ IT-MA


–           เครื่องของพนักงานทำงานได้เร็วขึ้นเต็มประสิทธิภาพขึ้นโดยไม่ต้อง upgrade เครื่อง ด้วยการ กำจัดไฟล์ขยะ /

จัดเรียงข้อมูล / กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ / จัดการเรื่องการเรียกโปรแกรมตอนเปิดเครื่อง /

จัดการความไม่เข้ากันของ Software ชนิดต่างๆ / จัดการการทำงานของ browser เช่น IE, Chrome, Firefox

หรือ browser อื่นๆ ให้ทำงานสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ฯลฯ

–           จัดการปัญหาการใช้งาน Internet และการใช้งาน Wireless LAN ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

–           จัดการปัญหาการรับ-ส่ง E-Mail ต่างๆเช่น รับได้ส่งไม่ได้ / ส่งได้รับไม่ได้ / หรือทั้งรับทั้งส่งไม่ได้ เป็นต้น

–           ขจัดปัญหาความสับสนของการตั้ง IP Address ทั้งในแบบ Fixed IP และ DHCP

–           ขจัดปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายโดยรวม เช่นการ share file, share print, และปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่นๆ …. ฯลฯ

–           การให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการวางระบบไอทีแบบครบวงจร

ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้การทำงานของพนักงานและการใช้งานระบบ IT โดยรวมมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการของเราประกอบด้วย


1)    IT Maintenance & Troubleshooting : บริการบำรุงรักษาระบบไอที (รายครั้ง / รายไตรมาส / รายปี)

2)    Network & Server Implementation : บริการออกแบบและวางระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

. Server : Windows Server, , Antivirus Server, Windows Update Server, Mail Server, Linux และอื่นๆ

. Firewall, VPN, Load Balance, Router, Internet, Wireless LAN, LAN, Fiber Optic, Server Room และอื่นๆ

. CCTV, IP Camera, Webcam, Finger Scan, Face Scan และระบบเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

3)    IT Assets Reseller      : บริการจัดหาอุปกรณ์ไอทีทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าองค์กร